XII Mistrzostwa Polski LSO W Piłce Nożnej Halowej o Puchar "KnC"

Plan XII Mistrzostw Polski LSO o Puchar "KnC"
MISTRZOSTWA POLSKI LSO W PIŁCE
NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR "KnC"
Program XII Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC”
Częstochowa, 1–2 maja 2017 r.
 
30 kwietnia
14.00–23.00           Rejestracja w biurze mistrzostw (parafia św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59)
19.00–19.30        Kolacja w miejscach noclegowych
 
1 maja
6.00–8.00            Biuro mistrzostw czynne dla opiekunów drużyn (parafia św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59)
6.30–7.00            Śniadanie w miejscach noclegowych
8.00                     Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depy w kościele św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59
1030–11.00         Rozpoczęcie rozgrywek w 12 halach sportowych
13.30–14.00        Przerwa obiadowa
16.00–16.30        Zakończenie rozgrywek grupowych
17.30–18.00        Kolacja w miejscach noclegowych
18.30                   Gala sportowa, mecz: północne diecezje vs. południowe diecezje (księża i opiekunowie), Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4
21.00                   Apel Jasnogórski przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w sanktuarium na Jasnej Górze
 
2 maja
6.30–7.00            Śniadanie w miejscach noclegowych
8.00                     Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza w kościele św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59
9.30                     Rozpoczęcie rozgrywek w 12 halach sportowych
11.30–12.00        Przerwa obiadowa
13.00                   Zakończenie fazy pucharowej w 12 halach sportowych
13.45–15.15        Zjazd wszystkich uczestników mistrzostw do Hali Sportowej Częstochowa, ul. Żużlowa 4 i rozgrywki finałowe
15.30                   Koncert ks. Jakuba Bartczaka dla uczestników i młodzieży
16.30                   Mecz – znani sportowcy kontra księża
17.30                   Wręczenie nagród i zakończenie mistrzostw
 
UWAGI:
* Ze względu na odległości pomiędzy biurem mistrzostw, halami i noclegami prosimy wszystkich uczestników, by przyjeżdżali autokarami bądź busami wynajętymi na czas mistrzostw.
* W koncelebrach 1 i 2 maja uczestniczą kapłani opiekunowie drużyn, przybyli z własnymi szatami liturgicznymi.
* Wyżywienie otrzymują drużyny wg wcześniejszych zgłoszeń u organizatora. Śniadania i kolacje będą przywożone na miejsce noclegów, obiady – do hal sportowych.
* Bez względu na osiągnięty wynik w fazie grupowej rozgrywek (1 maja) każda z drużyn bierze udział w rozgrywkach fazy pucharowej (2 maja). O przyjazd do Hali Sportowej Częstochowa, ul. Żużlowa 4, na zakończenie mistrzostw prosimy wszystkie drużyny. Dla każdej z drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe.
* Msza św. i Apel Jasnogórski są obowiązkowe dla wszystkich uczestników mistrzostw.
* Ministrantów i lektorów prosimy o zabranie ze sobą strojów liturgicznych.
  • Po raz trzeci z Mistrzostwami Polski LSO o Puchar "KnC" gościmy w Częstochowie "w domu Matki"
Organizatorzy:
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej
„KnC – Króluj nam Chryste”
ks. Paweł Guminiak
Gmina Konopiska
Gmina Olsztyn
Gmina Rędziny
Gmina Kłobuck
Gmina Miedźno
Gmina Poczesna
 
Patronat medialny:
Miesięcznik „KnC – Króluj nam Chryste”
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Radio Fiat
 
Patronat honorowy:
JE Abp Wacław Depo Metropolita Archidiecezji Częstochowskiej
 
Aktualności i zgłoszenia na: http://mistrzostwa2017.czest.pl/

 

Następne mistrzostwa za

Zajrzyj do księgarni
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
Palące pytania na temat Boga
Emanuelle Pastore
KSIĄŻKA
25,00 zł 5,00 zł
Mały leksykon liturgii
Piotr Krzyżewski i ks. Jacek Zjawin
KSIĄŻKA
25,00 zł 10,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media
;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}