Historia

KnC – Króluj nam Chryste

Jesteśmy jedynym ogólnopolskim i jeden z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoch) miesięczników dla ministrantów i lektorów. Odkąd powstaliśmy w marcu 2004 roku, wydaje nas Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. (firma kiedyś funkcjonująca jako Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha).

Narodziny

Nasze narodziny zawdzięczamy inicjatywie biskupa Grzegorza Balcerka i księdza Waldemara Hanasa (pierwszego redaktora naczelnego „KnC”). Od samego początku swym patronatem wsparła nas Komisja Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nasza wyjątkowość

O naszej wyjątkowości decyduje nowoczesna szata graficzna, ale przede wszystkim tematyka. Na 32 stronach podzielonych na dwie części tematyczne każdy z was znajdzie coś dla siebie. Pierwszy blok: „z komżą” pomoże Wam w formacji duchowej (Fajterzy Kościoła, Biblia bez tajemnic, Formuj się, Zbiórka, Sprawdź się, Specjaliści, Kartka z kalendarza, Na Haku, Zajawki&njusy), drugi „bez komży” zapewni wysokiej jakości wiedzę, ale i rozrywkę, z zakresu nauki, sportu, muzyki, oraz pokaże niezwykłe pasje, służących jak Wy przy ołtarzu Chrystusa kolegów, których co miesiąc odwiedzamy z naszym mikrofonem . Nie brakuje też komiksu, krzyżówki, konkursów, no i tak przez każdego cenionych nagród. Dla lektorów w każdym numerze znajduje się także prkatyczna gratka - minilkecjonarz z czytaniami i psalmami na każdy dzień!

Co miesiąc

Jesteśmy co miesiąc po, to by integrować całą Służbę Liturgiczną Ołtarza w Polsce, staramy się być pomocni w Waszej formacji duchowej i intelektualnej nie tylko na zbiórce, ale i poza nią. Chcemy też być pomocni Waszym duszpasterzom, prezesom i opiekunom.

Żeby nie być gołosłownym organizujemy też różne większe, czasem mniejsze przedsięwzięcia.

Oto te, które zaistniały dzięki nam, bądź przy naszym ogromnym udziale:

  • Wraz z Polskimi Biskupami w 2004 roku organizowaliśmy akcję „Polscy Ministranci Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II”, w wyniku czego pod listem z przyrzeczeniami na Rok Eucharystii skierowanym do Ojca Świętego Jana Pawła II podpisało się 40 tys. byłych i obecnych ministrantów
  • Zorganizowaliśmy w roku 2006 Dzień Polski, ale i koordynowaliśmy tysięczną grupę ministrantów i lektorów wyjeżdżających na spotkanie Europejskiej Pielgrzymki Ministrantów do Ojca Świętego organizowanej przez Coetus Internationalis Ministrantium (CIM)
  • Byliśmy współorganizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów do Rzymu w roku 2006
  • Jesteśmy współpomysłodawcą i współorganizatorem i patronem, odbywających się co dwa lata Ogólnopolskich Pielgrzymek Ministrantów i Lektorów do świętych polskich miejsc; premierowej do Częstochowy oraz późniejszych do Lichenia, Krzeszowa, Niepokalanowa, Gniezna, Gietrzwałdu, Poznania. W tym roku pielgrzymi odwiedzili Święty Krzyż. W sumie wzięło w nich udział kilkadziesiąt tysięcy ministrantów z kilkudziesięciu polskich diecezji.
  • Wraz z księdzem Pawłem Guminiakiem – pomysłodawcą od samego początku organizujemy Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar "KnC". W mistrzoswskim, trwającym dwa dni turnieju bierze udział ponad 100 drużyn ministranckich, które najpierw zwycięsko przebrnęły przez sito eliminacji diecezjalnych. Dotąd spotykaliśmy się trzykrotnie w Elblągu i Częstochowie, dwukrotnie w Rzeszowie, a także w Pile, Łodzi, Gdańsku, Radomiu i Lublinie a ostatnio pierwszy raz w historii w dwóch miastach: Skiernieiwicach i Sochaczewie. Pierw W 2020 roku gospodarzem Mistrzostw o Puchar "KnC" będzie ponownie Elbląg.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej kilkunastotysięcznej rzeszy czytelników, zacznij od tej strony, a potem zaprenumeruj nasze pismo!

z ministranckim zawołaniem

Króluj nam Chryste!

Michał Bondyra

Redaktor naczelny

"KnC - Króluj nam Chryste"

Zajrzyj do księgarni
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Znaki życia. 40 zwyczajów katolickich i ich korzenie biblijne
Scott Hahn
KSIĄŻKA
35,00 zł 29,90 zł
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł