Z komżą

KnC 9/2015

Biblia

Biblia

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Autor: ks. Paweł Podeszwa
Papież Franciszek ogłosił nowy Rok Jubileuszowy Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. Przez ten czas będziemy analizować teksty biblijne, mówiące nam o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4).
Nowy Rok Jubileuszowy Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia uczynił papież Franciszek, wydając specjalny dokument określany bullą papieską. Nosi ona tytuł Misericordiae vultus, (Oblicze miłosierdzia), bo już na początku czytamy, że „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”. Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r.
 
Najpierw co 50 lat
Ustanawiając kolejny Rok Jubileuszowy, papież nawiązuje do tradycji Kościoła, która sięga 1300 r. Wtedy to Bonifacy VIII ogłosił pierwszy jubileusz w historii, związany z pielgrzymowaniem do grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Idea Roku Jubileuszowego, nazywanego od 1475 r. też Rokiem Świętym, ma swój rodowód biblijny, wywodzący się ze Starego Testamentu. Czytamy o nim w Kpł 25, 8–17.23–55. Ustanowiony przez samego Boga miał być obchodzony co 50 lat jako Rok Jubileuszowy (Kpł 25, 11). Nosił zaszczytne miano „rzeczy świętej”, czyli czasu, który pozwalał Izraelitom zbliżyć się do Boga, który jest „Święty”. Nazwa „jubileusz” pochodzi za to od rzeczownika hebrajskiego jôbel, oznaczającego „barana”, „róg barani”, „trąbę”. Początek Roku Jubileuszowego był obwieszczany dźwiękiem rogu, który stanowił tym samym wezwanie do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga, dokonywanych dla dobra całego Izraela.
 
Miłosierni jak Ojciec
Jubileusz Miłosierdzia jest dla Kościoła czasem łaski. Ma nie tylko uczynić nasze świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale przede wszystkim przybliżyć nas do tajemnicy miłosierdzia Bożego, będącego dla nas – jak pisze Franciszek w bulli – „źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. […] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”. Papież wskazuje nam też konkretny sposób przeżycia tego świętego czasu. Mamy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: „Miłosierni jak Ojciec”. Ewangelista Łukasz przypomina nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). To program na życie, który choć może wydawać się trudny, to jest bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Do miłosierdzia uzdalnia najpierw nastawienie na słuchanie słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo wartości ciszy, by móc medytować słowo, przez które Bóg nieustannie zwraca się do każdego z nas. W ten sposób możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miłosierdzia Boga i przyjęcie go, jako własnego stylu życia. Odpowiadając na tę zachętę papieża w kolejnych etapach „Kącika biblijnego”, będziemy starali się przybliżyć teksty biblijne z obu Testamentów, mówiące nam o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który objawił najpełniej swoje miłosierdzie w osobie, słowach i gestach Jezusa z Nazaretu, zastanawiając się jednocześnie do jakich postaw i czynów zachęcają one współczesnych Chrystusa.
 
ks. Paweł Podeszwa
podeszwa@ministranci.pl
 
Ramka:
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa jest adiunktem w Zakładzie Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Wykłada Pismo Święte w PWSD w Gnieźnie. Jest też moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej.
 
Zadanie ks. Pawła
Przeczytaj Kpł 25, 11–55 i zwróć uwagę na podstawowe nakazy Boga, dotyczące braterstwa między Izraelitami.


fot. crazymedia.fotolia.com
 

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 6/2024, ks. Marcin Grzesiak
KnC 6/2024, ks. Jakub Dębiec
KnC 6/2024, ks. Kamil Falkowski
KnC 5/2024, ks. Jakub Dębiec

Bez komży

KnC 6/2024, Michał Bondyra
KnC 5/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Zanim jej powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł
Kim jestem? Pytania w drodze
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media