Z komżą

KnC 10/2015

Kulisy Podkomisji

Kulisy Podkomisji

Szczypta historii

Autor: ks. Marcin Grzesiak
W konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II, ogłoszonej 3 grudnia 1963 r., znalazły się zapisy, które otworzyły dla wiernych świeckich bogaty świat liturgicznych funkcji.
 Dokument ten uczy, że „czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest «sakramentem jedności», czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast członków dotyczą w różny sposób, stosownie do różnorodności stanów, zadań i czynnego uczestniczenia” (KL 26). Stąd zrodziło się stwierdzenie, że „w sprawowaniu liturgii każdy, kto wykonuje swą funkcję – czy to duchowny, czy wierny świecki – powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych” (KL 28). Soborowe zalecenia były systematycznie wprowadzane w życie przez ostatnie dziesięciolecia. Wielki wkład w to dzieło odnowy liturgii miało Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, któremu przez długi czas przewodniczył sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Później pracę tę przejęła Podkomisja Episkopatu ds. Służby Liturgicznej. W tym gronie powstało „Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej” zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski 27 listopada 2008 r. Nowy dokument, obowiązujący od tego czasu w polskich diecezjach i parafiach, „ma stanowić pomoc dla duszpasterzy i wiernych świeckich w lepszym rozumieniu funkcji liturgicznych oraz prowadzeniu formacji osób, które je spełniają” (Dyrektorium DSL, nr 4). Dokument ten, mówiąc o formacji służby liturgicznej, najczęściej odwołuje się do słów z Listu św. Piotra Apostoła: „Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał” (1 P 4, 10). Formacja służy poznawaniu osobistych talentów i odkrywaniu powołania poszczególnych osób oraz pomaga służyć otrzymanymi darami innym ludziom. Ta służba ma w liturgii swoje źródło i w niej osiąga szczyt, a rozciąga się na całość życia człowieka.
 
Ks. Marcin Grzesiak
członek Podkomisji KEP ds. Służby Liturgicznej

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 6/2024, ks. Marcin Grzesiak
KnC 6/2024, ks. Jakub Dębiec
KnC 6/2024, ks. Kamil Falkowski
KnC 5/2024, ks. Jakub Dębiec

Bez komży

KnC 6/2024, Michał Bondyra
KnC 5/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Święty Jan Bosco
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Świątynia w niebezpieczeństwie
Jean-Michel Touche
KSIĄŻKA
27,00 zł 5,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media