Z komżą

KnC 3/2012

Stare działy

Stare działy

Nowe wyzwania

Autor: Adam Suwart
Kościołowi i katolikom nikt nie obiecywał raju na ziemi. Więcej, we wszystkich okresach Kościół i wiara skazani byli na prześladowania, a mimo to wierzymy, że „bramy piekielne go nie przemogą” (por. Mt 16, 18).

Gdy po Soborze Trydenckim (1545–1563) Kościół katolicki podjął polemikę z protestantyzmem, gdy odzyskał dla swej wiary ludność m.in. we Francji, południowych państwach niemieckich, czyli w miejscach, gdzie protestantyzm uzyskał chwilowo poparcie, gdy wreszcie potwierdził tradycyjną doktrynę katolicką, zwalczył nadużycia, wynikające z ludzkich grzechów i słabości, mogło się wydawać, że nastąpią spokojne czasy. Kościół musi być zawsze przygotowany na zmaganie się z prześladowaniami, by wpatrzony w swego Mistrza – Chrystusa – stawiać im czoła. Już XVIII wiek miał przynieść kolejne niepokoje. Coraz bardziej ożywiona działalność masonerii, tendencja do prymatu nauki w poznaniu świata, prowadziły do rozwoju „oświeceniowych” ideałów, pośród których niebawem dominujący stał się antyklerykalizm, ateizm i chęć podporządkowania struktury Kościoła zwierzchności aparatu państwowego. Wielkim przełomem w dziejach świata jest tu rewolucja francuska, która pod szczytnymi hasłami wolności, równości i braterstwa przemyciła też mordy, nietolerancję religijną, laicyzm i walkę z Kościołem.

Adam Suwart

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 1/2023, ks. Michał Tomiak
KnC 1/2023, ks. Jakub Dębiec
KnC 1/2023, ks. Kamil Falkowski

Bez komży

KnC 1/2023, Michał Bondyra
KnC 1/2023, Michał Bondyra
KnC 1/2023, Michał Bondyra
KnC 12/2022, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
W obronie wiary. C. S. Lewisa argumenty na rzecz chrześcijaństwa
Richard R. Purtill
KSIĄŻKA
32,00 zł 12,00 zł
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł
Świątynia w niebezpieczeństwie
Jean-Michel Touche
KSIĄŻKA
27,00 zł 5,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media