Z komżą

KnC 9/2011

Słownik liturgiczny

Słownik liturgiczny

Przykazania kościelne

Autor: Michał Gryczyński
Tak nazywamy szczególnie ważne nakazy religijno-moralne, które Kościół nakłada na wiernych.

 

Określają one minimum naszych zobowiązań, dotyczących uczestnictwa w Eucharystii, życia sakramentalnego – spowiedzi i Komunii św. – udziału w najważniejszych uroczystościach liturgicznych, praktykowania ascezy oraz troski o Kościół. W odróżnieniu od Dekalogu, który tworzy dziesięć stałych i niezmiennych przykazań boskich, przykazania kościelne bywały na przestrzeni dziejów aktualizowane stosownie do przemian prawa, potrzeb czasu zwyczajów i dyscypliny kościelnej. Obowiązujące obecnie przykazania kościelne omawia Katechizm Kościoła Katolickiego, który poświęca im trzy kanony (2041-2043). W 2001 r. biskupi polscy dokonali ich adaptacji dla Kościoła w Polsce, a rok później ich ostateczną wersję zatwierdziła Stolica Apostolska. A brzmią one tak:
1 - W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się do prac niekoniecznych
2 -  Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3 - Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.
4 - Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5 - Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła
Pierwsi chrześcijanie nie mieli przykazań kościelnych, ale – o czym świadczą Dzieje Apostolskie oraz listy napisane przez Apostołów – już od początku istnienia Kościoła wprowadzane były rozmaite przepisy regulujące życie w gminach chrześcijańskich. I tak np. w  IV w. określono zasady uczestnictwa w Mszy św. oraz przyjmowania sakramentów, a na przełomie IX i X w. – te, które miały stanowić podstawą rachunku sumienia. W XIII w. powstało dzieło poświęcone obowiązkom w zakresie spowiedzi, Komunii św., postów, zawierania małżeństw oraz dziesięciny. Pod koniec XV w. św. Antonin nauczał o przykazaniach kościelnych, jako podstawie do rachunku sumienia. Wymieniał ich dziesięć, a dotyczyły one świętowania dni świętych, zachowania postów w dni nakazane przez Kościół, powstrzymania się od spożywania potraw mięsnych w piątki, udziału w Mszy św. w niedzielę i święta, spowiadaniu się i przyjmowaniu na czczo Komunii św. przynajmniej raz w roku – na Wielkanoc, płacenia dziesięciny, powstrzymywania się od aktów, które obłożone są automatycznie zaciąganą ekskomuniką, unikania osób ekskomunikowanych w czasie spełniania obowiązków religijnych i nie uczestniczenia w Mszy św. sprawowanej przez duchownych żyjących w konkubinacie. W 1555 r. jezuicki teolog i kaznodzieja św. Piotr Kanizjusz sformułował pięć przykazań kościelnych, ale Sobór Trydencki tylko o nich wspominał i dopiero z upływem czasu zaczęły one przenikać do tradycji kościelnej. Po stuleciach zostały one skodyfikowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Jako katolicy powinniśmy je znać i właściwie rozumieć ich sens. Pamiętajmy jednak, że to zaledwie minimum oraz że ich duch, jest ważniejszy niż litera, abyśmy nie ograniczali się wyłącznie do spełniania zewnętrznych praktyk religijnych.

Michał Gryczyński

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 5/2024, ks. Jakub Dębiec
KnC 5/2024, ks. Patryk Nachaczewski
KnC 4/2024, Redakcja "KnC"

Bez komży

KnC 5/2024, Michał Bondyra
KnC 5/2024, Michał Bondyra
KnC 4/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
W obronie wiary. C. S. Lewisa argumenty na rzecz chrześcijaństwa
Richard R. Purtill
KSIĄŻKA
32,00 zł 12,00 zł
Świątynia w niebezpieczeństwie
Jean-Michel Touche
KSIĄŻKA
27,00 zł 5,00 zł
Siedem ostatnich słów Jezusa Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media