Z komżą

KnC 6/2011

Ministrant pyta

Ministrant pyta

Zmartwychwstanie a wskrzeszenie

Autor: ks. Krzysztof Różański
W Ewangelii jest napisane, że Pan Jezus jako pierwszy zmartwychwstał, a wskrzeszony pierwszy został Łazarz. Jaka jest różnica między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem z martwych? Michał

Odpowiada ks. Krzysztof Różański:
Drogi Michale! Ewangelie przekazują opisy wskrzeszenia przez Jezusa trzech osób: córki Jaira (Mk 5, 22-43), syna wdowy z Nain (Łk 7, 11-17) i Łazarza (J 11, 1nn). Dodatkowo też Dzieje Apostolskie opowiadają o wskrzeszeniach dokonanych przez Piotra i Pawła (Dz 9, 36-42 i Dz 20, 9nn). Wszystkie te osoby powróciły do życia, będąc wcześniej umarłymi. Bóg przywrócił życie ich ciałom na nowo. Mogli znów podejmować wszystkie ludzkie czynności: oddychać, jeść i pić, myśleć i marzyć, pracować i bawić się, radować i smucić. Jednak ich powrót do życia w ciele nie oznacza, że nie mieli już powtórnie umrzeć. Cud wskrzeszenia nie dawał przywileju nieśmiertelności. Powrót wskrzeszonych do życia był tylko czasowy – po pewnym okresie powtórnie zmarli.
Inaczej jest ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Katechizm naucza, że „w swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest «człowiekiem niebieskim»” (KKK 646). Ciało zmartwychwstałego posiada „nowe właściwości ciała uwielbionego: nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce, ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca” (KKK 645). Pan Jezus zmartwychwstały żyje i już nigdy nie umrze. Jezus powstaje z grobu własną mocą Syna Bożego. Mówi o tym w ewangelii Jana: „Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 17-18). Tylko o Jezusie Chrystusie wyznajemy, że żyje zmartwychwstały.


ks. Krzysztof Różański od siedmiu lat jest też prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Jego książka pt. Człowiek, wydana pod redakcją bpa Marka Jędraszewskiego, ukazuje osobę w jej filozoficznym, etycznym i teologicznym wymiarze

Masz pytanie dotyczące służby? A może po prostu życia? Przedstaw swój problem e-mailem (knc@diksw.pl) naszej redakcji. My przekażemy go w Twoim imieniu fachowcom!

 

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 9/2020, ks. Jakub Dębiec
KnC 9/2020, ks. Kamil Falkowski
KnC 9/2020, ks. Patryk Nachaczewski
KnC 7/8/2020, Tomasz Błaszak

Bez komży

KnC 9/2020, Michał Bondyra
KnC 9/2020, Michał Bondyra
KnC 9/2020, Michał Bondyra
KnC 7/8/2020, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Święty Filip Neri
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
20,00 zł 16,99 zł
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media