Z komżą

KnC 11/2011

Stare działy

Stare działy

Między Wschodem a Zachodem

Autor: Adam Suwart
V–X wiek po Chrystusie to czas coraz większych antagonizmów pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią cesarstwa rzymskiego.

Spowodowany naporem barbarzyńskich plemion germańskich upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego wywołał wiele perturbacji w życiu Kościoła. Napór pogan i schizmatyckich arian spowodował jednak wzrost znaczenia Kościoła katolickiego, a także podniesienie autorytetu papiestwa, a więc biskupstwa rzymskiego, zarówno w wymiarze ściśle religijnym, jak i ogólnospołecznym. Wprawdzie upadek Rzymu początkowo spowodował wzrost znaczenia biskupów, a później patriarchów konstantynopolitańskich, jednak ostatecznie ustawodawstwo cesarza Justyniana Wielkiego (VI w.) potwierdziło prymat biskupów Rzymu. W tle tych sporów był m.in. spór teologiczny o naturę Chrystusa, który przejawił się m.in. w problemie monofizytyzmu i monoteletyzmu. Wielcy teologowie tamtych czasów spierali się, czy Chrystus ma jedną naturę, czy dwie (bosko-ludzką). Spory te prowadziły to kilku schizm pomiędzy Wschodem a Zachodem (Bizancjum a Rzymem) i ostatecznie zakończyły się po kilkuset latach Schizmą Wschodnią roku 1054 r., kiedy to legaci papieża Leona IX ekskomunikowali się nawzajem z patriarchą Konstantynopola Michałem Cerulaliuszem. Klątwy zniesione zostały dopiero w 1965 r. przez papieża Pawła VI i patriarchę Atenagorasa I.

Adam Suwart
 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 4/2024, Redakcja "KnC"
KnC 4/2024, Dominik Robakowski
KnC 4/2024, ks. Jakub Dębiec

Bez komży

KnC 4/2024, Michał Bondyra
KnC 4/2024, Michał Bondyra
KnC 3/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Święty Filip Neri
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
29,90 zł 20,90 zł
Świątynia w niebezpieczeństwie
Jean-Michel Touche
KSIĄŻKA
27,00 zł 5,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media