Biblia

 
Pierwszy król
autor: ks. Tomasz Rogoziński

Poznaliśmy już Samuela – wielkiego sługę Pana. Z woli Bożej namaścił on pierwszego króla Izraela – Saula, bohatera bieżącego spotkania z Biblią.

Skąd król?
Z pierwszej Księgi Samuela zdążyliśmy już poznać postać, od której ta wzięła swą nazwę. Samuel w Izraelu był nie tylko prorokiem, ale i sędzią, przywódcą ludu. Niestety jego synowie Joel i Abiasz, których ustanowił sędziami, nie poszli w ślady ojca i daleko im było do reprezentowanej przez niego prawości. Ich postępowanie stało się bodźcem dla starszyzny ludu, która Samulowi w Ram przedstawiła następującą prośbę: „Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów.” (1Sm 8,5). Samuelowi prośba się nie spodobała, dlatego spytał o opinię Boga. Stwórca odpowiedział mu, że ma przychylić się do prośby ludu i ustanowić im króla. Jednocześnie uspokoił go, mówiąc: „nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą”. (8,6)

Wybór Saula
Bóg bardzo wyraźnie poinstruował Samula, kogo ma wybrać i sam „przyprowadził” Saula do niego. Samuel wylał naczynie z olejem na głowę wybrańca oznajmiając mu Słowo Boże. Obwieścił mu też znaki, potwierdzające wydarzenia, które staną się jego udziałem. Wybór został też potwierdzony przed ludem zebranym w Mispa na polecenie Samuela. Prorok po raz kolejny wyraził niezadowolenie, z prośby ludu, ale przychylając się do niej dokonał losowania. Spośród wszystkich pokoleń Izraela los padł na pokolenie Beniamina, następnie w pokoleniu na ród Matriego, aż w końcu na syna Kisza – Saula. Jak mówi Biblia Saul był wysoki i dorodny, nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów Izraelskich (por.1Sm 9,2). Samuel ogłosił prawa władzy królewskiej. Oczywiście nie od razu wszyscy zaakceptowali wybór nowego króla. Przychylność Saul zyskał jednak dzięki sukcesom, które zaczął odnosić walcząc z Ammonitami i Filistynami uciskającymi Izrael.

Wina i odrzucenie
Podczas przygotowań do walki z Filistynami miało jednak miejsce wydarzenie, które zaciążyło na dalszych losach naszego bohatera. Saul oczekiwał w Gilgal, na Samuela, który miał przybyć w przeciągu siedmiu dni, by złożyć ofiarę zapewniającą przychylność Pana. Spóźniał się jednak, a lud będący przy Saulu zaczął ogarniać lęk. Ludzie zaczęli odchodzić, dlatego król Saul przemógł się i sam złożył ofiarę. Gdy tego dokonał przybył Samuel i wyrzekł gorzkie słowa, które nie uchroniły nowego króla przed popełnianiem kolejnych błędów. W końcu Samuel rzekł do Saula: „odrzuciłeś słowo Pana i dlatego odrzucił cię Pan”. A potem: „Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie”. Tym lepszym okazał się Dawid, którego Saul, zazdrosny o władzę i popularność wśród ludu, prześladował do końca swego życia. Winą Saula było nie tylko przekroczenie przykazania, ale przede wszystkim brak zaufania i nieposłuszeństwo względem Boga. Samuel bardzo wyraźnie powiedział: że „lepsze jest posłuszeństwo od ofiary”. Saul został wystawiony na próbę i niestety nie zdał egzaminu. Warto byśmy przypatrując się Saulowi zastanowili się w jaki sposób rozwiązujemy nasze problemy i co robimy, gdy spotykają nas trudne doświadczenia. Polegamy wtedy wyłącznie na sobie czy słuchamy tego co mówi Pan?

Ks. Tomasz Rogoziński

Zadanie
Odpowiedz na pytania:
1. W jaki sposób Saul trafił do Samuela?
2. Jak mieli na imię synowie i córki Saula?
3. Jak zginął król Saul?
Wskazówki w 1Sm 7-31
 

fot. Archiwum/Saul

« poprzedni   |   następny » « wróć